Contact gegevens

Truusje Diepenmaat

Truusje Diepenmaat is werkzaam bij de GGD Zuid-Limburg als adviseur gezondheidsbevordering.

"Onze maatschappij is vergeven van ongezonde verleidingen."

Ik zie mijn rol om mensen te enthousiasmeren om weer gezond en duurzaam te gaan leven. Als het om andere dieren (wij mensen zijn ook dieren 😉) gaat, voelen we prima aan dat ze frisse lucht nodig hebben en gezond en puur voedsel, maar onszelf doen we vaak tekort. Welk kind kraakt nog noten of plukt nog bosbessen? Laten we de kinderen weer leren waar ons eten vandaan komt en dit ook vers te eten. Jong geleerd is oud gedaan!

Truusje Diepenmaat

Contact informatie

Telefoonnummer 06 - 46 13 64 16
E-mailadres truus.diepenmaat@ggdzl.nl

Maartje Meessen

Maartje Meessen is werkzaam bij CNME Maastricht en regio als docent. Daarnaast geeft ze vorm aan diverse duurzaamheidsprojecten voor overheden, bedrijven en organisaties.

Door de veelzijdigheid van mijn werk mag ik op heel verschillende gebieden een bijdrage leveren aan een gezonde wereld voor onze kinderen. Voedseleducatie ligt ten grondslag aan die gezonde wereld, die ik als makelaar Jong Leren Eten wil nastreven door het leggen van verbindingen tussen het netwerk van mijn eigen organisatie, haar (groene) partners, en al die organisaties en (onderwijs)instellingen die vaak al goed bezig zijn en waarmee we samen kunnen bouwen aan het versterken en verbreden van voedseleducatie in Limburg.

Mijn rol zit ‘m vooral in het leggen van die verbindingen én in de uitvoering, waarbij ik mij als projectleider als een vis in het water voel!

Maartje Meessen

Contact informatie

Telefoonnummer 06 - 83 39 40 24
E-mailadres maartje.meessen@cnme.nl

Meer achtergrond over de functie van de makelaars

Er zijn een aantal JLE-makelaars actief in Nederland. Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en het aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio. Verder fungeert de makelaar als aanspreekpunt voor verschillende partijen, ontzorgt scholen door de juiste elementen aan te dragen en contacten te leggen, en koppelt op het thema voeding expliciet "groene" natuur en milieu educatie en "witte" gezondheidseducatie. De makelaar werkt complementair en treedt zelf niet op als aanbieder van eigen projecten op scholen. Ook neemt de makelaar geen werk over van reeds goed functionerende netwerken rond de school.