Welkom op het platform Jong Leren Eten Limburg

Jong Leren Eten (JLE) wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten rondom voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Om dit doel te realiseren zijn er door het hele land makelaars aangesteld die vanuit een actieve rol dit doel versterken. Wij, Truusje Diepenmaat en Maartje Meessen, zijn deze makelaars voor Limburg. Wij doen ons uiterste best om de gestelde JLE doelen te laten slagen. Daarom willen wij onze opgedane kennis en netwerken binnen deze website met jullie delen. Hierdoor hopen wij te inspireren, zodat jongeren gezondere en duurzamere keuzes kunnen maken.

Vier jaar voedseleducatie in Limburg

Een overzicht van vier jaar samenwerking tussen GGD en CNME in het programma Jong Leren Eten. We blijven ook de komende 4 jaar zoeken naar kansen om kinderen en hun opvoeders voedselvaardig te maken, met name door te wijzen op gezonde en duurzame voeding.
klik hier voor het overzicht

Jullie kunnen binnen deze website de volgende onderdelen vinden:

Bij vragen neem gerust contact met ons op!
Truusje & Maartje

Gezonde voeding ook in tijden van corona

We hebben een overzicht voor jullie gemaakt met tips over gezonde voeding:
Gezonde voeding ook in tijden van corona.

Inspiratie

Workshop

Jong Leren Eten (JLE) Limburg heeft speciaal voor jullie een inspiratie workshop ontwikkeld waar jullie gebruik van kunnen maken. Deze bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en vindt plaats op jullie eigen locatie. Klik hier voor meer informatie.

Inspirerende voorbeelden

Wij hebben een aantal inspirerende voorbeelden voor jullie in beeld gebracht.

Inspirerend Voorbeeld D’r Moostuin
Inspirerend Voorbeeld Kokkerelli
Inspirerend Voorbeeld Basisonderwijs Langeberg
Inspirerend Voorbeeld Kinderopvang Roerstreek
Inspirerend Voorbeeld Fruitbedrijf Wim Notermans

Subsidie

Met als motto "Lekker naar buiten!" kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Voor meer informatie: www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten

Meer over JLE

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Het uiteindelijke doel is dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).
Meer info: www.jonglereneten.nl